Sleutel-op-de-deur


Wij kunnen u ook uw nieuwbouw- of verbouwingsproject volledig sleutel-op-de-deur afwerken.

De Belgische Wetgeving geeft alvast de juiste richting aan: u bent verplicht te werken met een architect. Dat is zo sinds 1939, toen het beroep van architect in ons land wettelijk beschermd werd.

De Orde van Architecten, opgericht in 1963, heeft een aantal deontologische regels vastgelegd waaraan elke architect zich moet houden in het belang van de bouwheer.

Desondanks garanderen bovenstaande regels en wetten nog geen garantie tot tevredenheid. Heel wat mensen laten zich verleiden tot het bouwen van een sleutelklare woning, die meestal slechts beperkt is aangepast aan de specifieke wensen van de bouwheer.

Van de creatieve inbreng van de architect is nog nauwelijks sprake. Die formule heeft nochtans ook voordelen: u hoeft zich geen zorgen te maken over de opvolging van het project en de prijs van uw woning ligt min of meer vast. Daartegenover staat wel dat u genoegen moet nemen met een anoniem serieproduct.

Er bestaat een manier om originaliteit te combineren met een vooraf bepaald budget en een vastgelegde termijn: de formule van architecten-bouwers.