Op elk ogenblik kan de bouwheer aan de architect vragen om verslag uit te brengen over de vorderingen. Een goede, open en eerlijke verstandhouding en voortdurende communicatie tussen bouwheer en architect blijven belangrijk.
Zo blijft het mogelijk om wijzigingen aan te brengen, ook als het project reeds in uitvoering is.

Voor de betaling van de aannemers maakt architecten-bouwers gebruik van een provisioneringssysteem, dat is vastgelegd in het contract. Naarmate de werken vorderen stort de bouwheer de nodige bedragen op een rekening die volledig zijn eigendom blijft, maar die op naam van de architect staat: een zogenaamde gepersonaliseerde derdenrekening. Met dit geld betaalt de architect de aannemers stipt en correct.

De architect heeft geen enkele binding met de aannemers. Hij kiest uitsluitend aannemers en leveranciers waarvan hij weet dat ze goed werk leveren tegen een redelijke prijs en bovendien betrouwbaar zijn. Ook de opdrachtgever kan aannemers aanraden.

Op het einde van de werken bevestigt de opdrachtgever de aanvaarding der werken bij de voorlopige oplevering.