Bij overschrijding van het budget en/of de bouwtermijn, is er een dekking tot 35% van de overeengekomen prijs. Bij termijnoverschrijding is er een vergoeding van 1/4000ste van de gewaarborgde prijs per kalenderdag. De prijsoverschrijding wordt aan de bouwheer uitgekeerd zonder vrijstelling.

Budget en bouwtermijn zijn gewaarborgd:
De polis is van kracht zodra de bouwvergunning en de eventuele hypothecaire lening zijn toegezegd en na betaling van de premie (1% van het verzekerde risico).

Voor haar advies en voor de dossiercontrole vraagt de nv dienstencentrum architecten-bouwers een percentage op de uitvoeringsprijs, dat afneemt naarmate de woning duurder is (van 1,4 tot 0,9 % van het verzekerde risico).

De architecten van de vzw architecten-bouwers weten ook echt wat prijzen zijn - hoe zouden ze anders een prijswaarborg kunnen geven ? En ze weten perfect met aannemers om te gaan - hoe kunnen ze anders een bouwtermijn garanderen?

Die continue controle laat toe te werken aan de beste verhouding prijs/kwaliteit.