Een architect is niet automatisch mandataris voor zijn klant. Hij of zij voert een opdracht uit op rekening van de bouwheer, maar niet in diens naam, dus vertegenwoordigt de architect de bouwheer niet.

Toch kan een architect als mandataris optreden, zoals expliciet voorzien in het artikel 10.3 van de deontologische code: “De architect mag door de bouwheer belast worden om in naam van en voor rekening van deze laatste het geheel van de handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een bouwwerk meebrengen".

In de formule architecten-bouwers bevat deze overeenkomst nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Hierdoor kan de architect er voor zorgen dat de uitvoering van uw bouwproject perfect verloopt. De architect kan namelijk zelf aannemers en leveranciers selecteren en met hen contracten sluiten in naam en voor rekening van de bouwheer. Een hele last die van uw schouders valt.

Bij een goed beheer van het budget kan de kostprijs bij de eindafrekening mogelijk lager uitvallen dan begroot. Die besparing komt vanzelfsprekend ten goede aan de bouwheer.
Kort gezegd: u vertelt de architect welk gebouw u wilt, u geeft uw aanmerkingen op de voorontwerpen en zo groeit uw hoogst persoonlijke woning of project. En al die administratie en technische beslommeringen? Daarvoor zorgt uw architect. Zeker als u kiest voor de formule van architecten-bouwers.