De uitgebreide service is het eerste luik van de formule architecten-bouwers. Het tweede luik is een verzekering van het geraamde budget en de bouwtermijn. Die verzekering wordt toegestaan op basis van een volledig dossier van uw project, opgesteld door de architect.

De nv dienstencentrum architecten-bouwers (nv dab) is opgericht om een degelijke controle van de bouwdossiers uit te voeren. De nv dab fungeert vooral als controle-organisme, maar verleent daarnaast ook technisch, juridisch en administratief advies.

Het dossier van de architect-mandataris wordt door een professionele architect-verificateur gecontroleerd. Zijn eventuele opmerkingen worden besproken door een onderzoekscomité van ervaren architecten. Uiteindelijk sturen ze het aanvraagdossier door naar de verzekeringsmaatschappij, teneinde de prijs- en termijnwaarborg te bekomen.

Op die manier doorloopt elk dossier verschillende niveaus: de verificateur, het onderzoekscomité en tenslotte de verzekerings-maatschappij. Voor die laatste betekenen de voorafgaande controles een hele geruststelling. Dankzij dit studiewerk dekt de verzekeraar de risico's tegen de meest voordelige premie.